ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่านลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ระเบียบ
คู่มือ
เอกสารแผ่นพับ
  1. หน้าที่และความรับผิดของผู้ประกันในคดีอาญา
  2. การบังคับคดีนายประกันในคดีอาญา
  3. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM)
  4. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  5. การดำเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
  6. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ พร้อมคณะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เข้าพบ นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
อ่านข่าว : 121 | 5 ตุลาคม 2561 11:36
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ให้การต้อนรับ นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ นายอนุเทพ อินทรชิต ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เนื่องในวาระที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้มาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อ่านข่าว : 120 | 3 ตุลาคม 2561 13:30
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และลูกจ้างของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ณ บริเวณอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
อ่านข่าว : 102 | 30 สิงหาคม 2561 13:55

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังนี้ 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สีเหลืองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลืองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำลูกกุญแจประตูห้องอธิบดีฯ 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางฯ รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้  
อ่านข่าว
นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ พร้อมคณะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เข้าพบ นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔

121

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ให้การต้อนรับ นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ นายอนุเทพ อินทรชิต ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เนื่องในวาระที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้มาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ราชการ

120

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
อท.101/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10:00
อท.105/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10:00
อท.11/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10:00
อท.112/61
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10:00
อท.114/61
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:00
อท.116/61
(จพ.คดี) นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 10:00
อท.137/61
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 10:00
อท.68/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 10:00
อท.86/60
(จพ.คดี) นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 10:00