ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

33

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม “135 ปีวันศาลยุติธรรม” ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และศาลยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่น ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 42 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

อ่านข่าว


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ