ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่านข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

65

เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้จัดโครงการ “ศึกษาดูงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง” ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้าราชการศาลยุติธรรมของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบภาค 4 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านงานธุรการคดี เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีและสามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านข่าว