ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
ระเบียบ
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

48

เมื่อวันที่  ๒๖ ธันวาคม  2560 นายพงษ์ธร  จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔  มอบหมายให้ นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔  และนายศักดา  วัตตธรรม  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔  เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การดำเนินกระบวนพิจารณาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาทนายความจังหวัดอุดรธานี  ณ  ห้องฟ้าหลวง ๓ โรงแรมนภาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  
อ่านข่าว