ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

41

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายบัณฑิต สีอุไรย์ รองอธิบดี ผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก นายณัฐภกฤษ เผือกผ่องผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 พร้อมด้วย นายศักดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 และนายปิยะกุล มีลุน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
อ่านข่าว
แบบฟอร์ม
ระเบียบ
คู่มือ