ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ศาอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เปิดทำการนอกเวลาราชการ (พ.ค. - มิ.ย. 2560)


เพื่อให้การพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงประกาสเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560 ดังนี้

- เดือนเมษายน 2560 เปิดทำการในวันที่ 1, 8, 14, 16, 22, 29
- เดือนพฤษภาคม 2560 เปิดทำการในวันที่ 6, 13, 20, 27
- เดือนมิถุนายน 2560 เปิดทำการในวันที่ 3, 10, 17, 24

ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.30 นาฬิกา  


เอกสารแนบ