ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 พร้อมด้วยนางพินสิริ นามสีฐาน เพ็งงาน เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4  พร้อมด้วยนางพินสิริ นามสีฐาน เพ็งงาน เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4  เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
    เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4  พร้อมด้วยนางพินสิริ นามสีฐาน เพ็งงาน เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4  เข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเข้าร่วมพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล  ณ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  


เอกสารแนบ