ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี

นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการและลูกจ้างเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่มีต่อวงการกฎหมายไทย ณ บริเวณพระอนุเสาวรีย์ หน้าอาคารศาลแขวงขอนแก่น  


เอกสารแนบ