ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้ร่วมกับหน่วยงานศาลยุติธรรม ในจังหวัดขอนแก่น อัยการ ตำรวจ ทหาร ทนายความ และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เนื่องในวันรพี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดขอนแก่น

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้ร่วมกับหน่วยงานศาลยุติธรรม ในจังหวัดขอนแก่น อัยการ ตำรวจ ทหาร ทนายความ และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เนื่องในวันรพี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้ร่วมกับหน่วยงานศาลยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่น อัยการ ตำรวจ ทหาร ทนายความ และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เนื่องในวันรพี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดขอนแก่น โดยมีข้าราชการ ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลเข้าร่วมบริจาคโลหิต รวม 80 ราย และได้โลหิตทั้งสิ้นจำนวน 32,000 ซี.ซี.  


เอกสารแนบ