ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้จัดโครงการ “ปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560” ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าธรรมอุทยาน ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้จัดโครงการ “ปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลา  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560”  ครั้งที่ 1  ณ วัดป่าธรรมอุทยาน  ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้จัดโครงการ “ปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560”  ครั้งที่ 1  ณ วัดป่าธรรมอุทยาน ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายบัณฑิต สีอุไรย์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 นางพินสิริ นามสีฐาน เพ็งงาน เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการและลูกจ้างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์น้ำ และรักษาสมดุลของธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์    


เอกสารแนบ