ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้จัดโครงการ “ปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560” ครั้งที่ 2 ณ วัดจารุกิตติ์บำรุง บ้านห้วยเตย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้จัดโครงการ “ปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลา  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560”  ครั้งที่ 2  ณ วัดจารุกิตติ์บำรุง  บ้านห้วยเตย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้จัดโครงการ “ปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560”ครั้งที่ 2  ณ วัดจารุกิตติ์บำรุง บ้านห้วยเตย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการและลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยเตย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากได้รับแจ้งจากวัดดังกล่าวว่ามีพื้นที่จำนวนมากที่ยังไม่มีต้นไม้ และมีความประสงค์รับบริจาคกล้าไม้จำนวนมาก เพื่อนำมาปลูกในบริเวณวัด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  


เอกสารแนบ