ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เข้าร่วมโครงการ “การทำงานเป็นทีมและความสามัคคีในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการ” ณ อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย

ข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เข้าร่วมโครงการ “การทำงานเป็นทีมและความสามัคคีในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการ”  ณ อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เข้าร่วมโครงการ “การทำงานเป็นทีมและความสามัคคีในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการ”  ณ อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับปรับใช้ในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น


เอกสารแนบ