ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 จัดกิจกรรมสัปดาห์ศาลยุติธรรมบริการความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

   ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 จัดกิจกรรมสัปดาห์ศาลยุติธรรมบริการความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 จัดกิจกรรมสัปดาห์ศาลยุติธรรมบริการความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 และการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบแก่ประชาชน ณ อาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 


เอกสารแนบ