ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายบัณฑิต สีอุไรย์ รองอธิบดี ผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายบัณฑิต สีอุไรย์ รองอธิบดี ผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายบัณฑิต สีอุไรย์ รองอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่องผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 พร้อมด้วย
นายศักดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 และนายปิยะกุล มีลุน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย


เอกสารแนบ