ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4   หมายเหตุ  : การเรียกรายงานตัวเข้ารับการจ้างจะแจ้งทางโทรศัทพ์อีกครั้งหนึ่ีง


เอกสารแนบ