ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องจากวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ หน้าศาลแขวงขอนแก่น

นายพงษ์ธร  จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องจากวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ หน้าศาลแขวงขอนแก่น


เอกสารแนบ