ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ จัดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ จัดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ จัดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดย นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และลูกจ้างของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวและร่วมกิจกรรมปลูก – ขยายพันธ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ 


เอกสารแนบ