ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการสัมมนา หัวข้อ “การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการสัมมนา หัวข้อ “การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
        เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการสัมมนา หัวข้อ “การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”  ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ


เอกสารแนบ